Ekshumacja

Ekshumacja to wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca pochówku w celu przeniesienia ich w inne miejsce. Możliwości jej przeprowadzenia szczegółowo określają obowiązujące w Polsce przepisy prawa.