Magazyny dostępne na rynku!

Powierzchnie magazynowe zlokalizowane w Rzeszowie znajdują się głównie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Rzeszów – Dworzysko, która jest Podstrefą Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, została utworzona w pierwszym kwartale 2010 roku i zaczyna cieszyć się coraz to większym zainteresowaniem wśród inwestorów.

Ekshumacja

Ekshumacja to wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca pochówku w celu przeniesienia ich w inne miejsce. Możliwości jej przeprowadzenia szczegółowo określają obowiązujące w Polsce przepisy prawa.