Magazyny dostępne na rynku!

Powierzchnie magazynowe zlokalizowane w Rzeszowie znajdują się głównie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Rzeszów – Dworzysko, która jest Podstrefą Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, została utworzona w pierwszym kwartale 2010 roku i zaczyna cieszyć się coraz to większym zainteresowaniem wśród inwestorów.

Do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec włączono również Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS, który obecnie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów do inwestowania w tej części kraju. Rozpoczynanie działalności na tym obszarze, podobnie jak w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie upoważnia do korzystania z ulg podatkowych na korzyść przedsiębiorców.

Jeden z obiektów magazynowo-biurowych położonych w SSE zasiedla firma PPNT AEROPOLIS. Oferta Parku skierowana jest głównie do firm z branży mi.in. motoryzacyjnej, lotniczej czy biotechnologicznej, ponieważ głównym celem jest wsparcie firm, dla których priorytetem jest rozwój technologiczny. Na tym obszarze zostały stworzone odpowiednie warunki do funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Atrakcyjną zachętą do inwestowania na tym terenie jest również dobrze rozbudowana infrastruktura. W pobliżu znajduje się autostrada A4, droga ekspresowa S19 oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.

W Specjalnej Strefie Ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko główną zabudowę stanowią budynki magazynowo – biurowe, ale strefa została podzielona na trzy obszary funkcjonalne: produkcyjna – 60% całego obszaru – powstają tu zakłady przemysłowe i zakłady innowacyjnych technologii, składów i magazynów – w którym planowane jest powstawanie magazynów, centrów logistycznych i baz transportowych oraz strefa PPNT AEROPOLIS.

Obecnie, podobnie jak w większości miast, Rzeszów stawia na innowacyjność oraz rozwój lokalnej gospodarki. W Rzeszowie istnieje już znaczna liczba innowacyjnych podmiotów, jednak miasto dalej stara się, aby ta liczba wciąż wzrastała. Wśród funkcjonujących na terenie miasta Rzeszów podmiotów innowacyjnych można wymienić: Asseco, BorgWarner, Hamilton Sundstrand, MTE Aero Engines, Reconal czy Vegacom itd.

W roku 2013 Miasto Rzeszów otrzymało tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju. Miasto również jest pionierem na rynku w obszarze tworzenia klastrów, które są ważnym elementem polityki gospodarczej w krajach na świecie.
Transport i gospodarka magazynowa jest jedną z istotnych sekcji w Rzeszowie do zapełnienia luki w zatrudnieniu w najbliższych latach.

Więcej na temat nieruchomości Polska Wschodnia: https://www.nieruchomoscilublin.net/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.